Vrácení řidičáku

Byl vám udělen zákaz řízení motorových vozidel?

Přezkoušení z odborné způsobilosti za účelem vrácení řidičského oprávnění můžete absolvovat tehdy, když ode dne právní moci rozsudku, jímž došlo k uložení trestu zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok.

Přezkoušení můžete absolvovat až poté, kdy Vám skončil zákaz činnosti. V případě, kdy Vám byl zbytek zákazu po polovině trestu prominut, můžete začít až poté, kdy nabylo příslušné rozhodnutí právní moci! Je nutné prokázat zdravotní způsobilost (razítko od praktického lékaře, že jste schopen řídit motorová vozidla).

Není nutné projít výcvikem autoškoly.

Abyste mohl absolvovat přezkoušení, je třeba vyplnit a u lékaře potvrdit (ne starší 1 měsíc) přihlášku a spolu s výpisem z karty řidiče (ne starší 30 dnů), rozsudkem soudu o zákazu a v případě prominutí trestu a příslušným rozhodnutím donést k nám do autoškoly.


Přišli jste o řidičské oprávnění dosažením 12 bodů?

O vrácení ŘP můžete požádat až po uplynutí 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění.
Přezkoušení z odborné způsobilosti můžete u nás absolvovat již před tímto termínem, avšak doklad o přezkoušení, který dáváte spolu se žádostí, nesmí být starší 30 dní.

Není nutné projít výcvikem autoškoly.

Abyste mohli absolvovat přezkoušení, je třeba vyplnit a u lékaře potvrdit (ne starší 3 měsíců) přihlášku a spolu s výpisem z karty řidiče (ne starší 30 dnů) donést k nám do autoškoly.
Zavolejte nám na tel.: 608 414 789 (Pavel Plzenský) nebo napište na e-mail: posta@auto-skola.cz a my vám poradíme, jak v konkrétní situaci a za jakých podmínek můžete získat řidičský průkaz zpět.