Školení řidičů

Autoškola Letná, s.r.o. nabízí zákonem povinná školení řidičů referentů a školení řidičů z povolání. Školení lze provést v našich učebních prostorách, ale i v místě vaší firmy (za předpokladu vyhovujících podmínek pro školení). Po školení řidičů získá každý účastník potvrzení o proškolení a pro zaměstnavatele, respektive firmu vystavíme seznam proškolených zaměstnanců s potvrzením.

Povinnost zúčastnit se školení řidičů a přezkoušení jejich znalostí vychází především z následujících právních předpisů:

  • zákon č.247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – Školení řidičů na získání „Osvědčení profesní způsobilosti řidiče“
  • zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů – Školení řidičů z povolání,
  • zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů – Školení řidičů – referentů.

Školení řidičů provádíme pro všechna řidičská oprávnění. Kontaktujte nás pro domluvení podrobností jako je termín školení a počet zúčastněných, nebo rovnou využijte naši online přihlášku.