Změna zkoušek pro motocykly od 1.11.2015 !

Novelizace vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2000 Sb., je v současné době v tisku a jeho účinnost je stanovena k 1. 11. 2015.

Tato novela upravuje zkoušky pro motorkáře a od 1.11.2015 tedy nebude možné zkoušku vykonat jiným způsobem, než uvedeným v novele. Jedná se hlavně o dvoufázové přezkoušení žadatele na cvičné ploše a samostatné ovládání stroje bez spolujezdce, tedy komisaře.
Zda bude zkouška prováděna v druhé fázi tak, jak si myslím, pojede komisař s instruktorem za žákem na svěřeném motocyklu a komisař mu bude sdělovat pokyny interkomem. jakým způsobem bude řešena případná kolize mě není známo.