Zkouška z konstrukce a údržby

Při závěrečné zkoušce ze skupiny Am, A1, A2, B se již nemusí dělat zkouška z konstrukce a údržby, ta se dělá pouze u skupin C, C+E, D, D+E.