Nové ceny výcviku motocyklů 2016.

Vážení a milí budoucí či již stávající klienti, vzhledem ke změně zkouškového systému motocyklů a s tím spojeným navýšením vstupních nákladů, jsem byli nuceni upravit ceny výcviku na všechny skupiny motocyklů. Dlouho jsme váhali, abychom těm z vás, kteří po absolvování povinných 13 hodin výcviku a kterým tento počet bude postačovat, zbytečně nenavýšili cenu na úkor těch studentů, u kterých bude potřeba více hodin nad zákonem stanovený počet.
Ceny jsou o něco vyšší než v předchozích letech, ale pokud skutečně zvládnete požadované úkony pro závěrečnou zkoušku zvládnout v průběhu 13 hodin výcviku, nenavýší se tím jeho cena již ani o korunu.
V opačném případě, bude nutné před závěrečnou zkouškou dokoupit potřebný počet hodin a to tolik, abychom Vám mohli bez obav jak o Vaši bezpečnost, tak o stroj, který Vám na závěrečnou zkoušku budeme svěřovat na tyto zkoušky připustit.
Věříme, že tento krok bude lepší, než cesta drastického zvýšení i s tím, že pro mnohé studenty oněch zmíněných 13 hodin výcviku jistě dostačující nebude a budou nuceni si další hodiny připlácet.
Novela zákona 247/2000 nyní jasně stanoví, že autoškola přiřadí žáka na zkoušku až poté, co bude na ni řádně připraven.
Těšíme se na novou motocyklovou sezonu i na vás.

Tým autoškoly Letná s.r.o.