On-line přihláška

Mám řidičské oprávnění skupiny:

Mám zájem o výcvik skupiny:

Kdy plánujete začít s výcvikem:

Preferuji tohoto instruktora (berte ohled na skupiny!):

23-5=?